Avís legal

DADES DE L'EMPRESA

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, Pere Joan Mitjans Baqués l'informa que les seves dades identificatives són els següents:

 

Denominació social: Pere Joan Mitjans Baqués (Farmàcia Mitjans)

C.I.F: 77287413-F

Domicili social:

C / Diputació setembre

E-08735 Vilobí del Penedès (Barcelona)

Telèfon +34 93 897 8155

Correu electrònic a efectes de comunicació: info@farmaciamitjans.com

 

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i Pere Joan Mitjans Baqués es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

 

Disseny i concepció: Interactive Design & Art Direction (www.interactive-art-design.com)

CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El present avís legal regula l'ús del lloc web, del qual és titular Pere Joan Mitjans Baqués.

Tots els drets reservats. El contingut d'aquest lloc web està protegit per copyright. Sense la prèvia autorització escrita, cap dels continguts d'aquest lloc web pot ser reproduït en qualsevol forma, processat o distribuït. No s'admeten versions o còpies basades en el mateix.

 

Marques comercials. Totes les marques esmentades en aquest lloc web estan subjectes a les disposicions de la llei de drets d'autor i els drets de propietat dels propietaris registrats.

 

La navegació per la web de Pere Joan Mitjans Baqués atribueix la condició d'usuari de la mateixa i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions.

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït, però, Pere Joan Mitjans Baqués condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a Pere Joan Mitjans Baqués, sense que puguin entendre cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del web.

L'usuari garanteix l'autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a Pere Joan Mitjans Baqués i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà davant Pere Joan Mitjans Baqués o enfront de tercers de qualssevol dany i perjudici que pogués causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITATS

Pere Joan Mitjans Baqués no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Pere Joan Mitjans Baqués declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu website, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, Pere Joan Mitjans Baqués no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

ÚS DE COOKIES I DADES ESTADÍSTIQUES

Aquesta pàgina web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants.

Únicament, amb la finalitat d'oferir el millor servei a través d'aquesta pàgina, i per tal de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com la seva freqüència d'utilització.

A aquests efectes, s'utilitzen les dades estadístiques elaborades pel Proveïdor de Serveis d'Internet de Pere Joan Mitjans Baqués. Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús del web a partir de les dades de connexió i les seccions més visitades. Pere Joan Mitjans Baqués no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra les seves adreces IP.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a la website de Pere Joan Mitjans Baqués no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

Se li informa que les dades personals que ens faciliti voluntàriament a través dels diferents formularis del web, seran incorporades a un fitxer titularitat de Pere Joan Mitjans Baqués amb domicili en C / Diputació 9 E-08735 Vilobí del Penedès (Barcelona), que compleix amb les mesures de seguretat exigides en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre. La finalitat d'aquest fitxer és la prestació i administració del servei contractat o sol·licitat, així com la realització d'estadístiques, la remissió de publicitat i altres promocions comercials que Pere Joan Mitjans Baqués pugui efectuar en un futur.

Mitjançant l'enviament dels esmentats formularis, l'usuari autoritza a enviar-li informació i comunicacions comercials a través de correu postal, correu electrònic o fax dels productes i serveis de l'empresa.

Així mateix, Pere Joan Mitjans Baqués cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Pere Joan Mitjans Baqués, en la següent adreça C / Diputació 9 E-08735 Vilobí del Penedès (Barcelona), o bé a través del següent correu electrònic: info@farmaciamitjans.com, identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix.

Pere Joan Mitjans Baqués adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.